Hội họa Việt Nam loay hoay tìm hướng đi mới

Việc trưng bày nhiều tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc… tại triển lãm mỹ thuật Việt Nam trong năm 2015 cho thấy một phần sự chuyển biến của khuynh hướng sáng tác mỹ thuật. Triển lãm mỹ thuật Việt...